Om inget annat är skrivet får var och en först dra bort sina skulder från värdet på sin egendom. Därefter läggs nettovärdet (värdet efter skulderna är frånräknade) ihop och delas lika. Är exempelvis värdet på bostaden 1 miljon och ni har ett gemensamt lån på 500 000 kronor har ni nettovärde på 250 000 kronor var. Står du däremot ensam för lånet men ni äger bostaden tillsammans får du dra av din skuld ifrån hälften av värdet av bostaden innan nettovärdena läggs ihop och delas lika.

När det gäller studielån behandlas de generellt som en skuld vid bodelning. Men det kan ha betydelse om studielånen togs innan ni flyttade ihop eller om det av annan anledning kan anses oskäligt att räkna med hela skulden i bodelningen. Kontakta gärna en jurist för att få information hur det ser ut i just ert fall.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar