Ni har rätt till semesterersättning på den lön ni har tjänat in under tiden ni har arbetat. Semesterersättningen är 12 procent av lönen. Vid provanställning har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägningstiden räknas från och med den dag ni fick besked om att anställningen skulle upphöra.

För att se vad som gäller om man enbart har provisionslön, behöver ni veta vad som står i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Är ni med i ett fackförbund kan ni kontakta en facklig representant för att få hjälp, i annat fall kan ni vända er till företagets personalhandläggare.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank