Hej, Eftersom ditt barn är adopterat av mamman och hennes man ärver han inte dig. Utan han kommer att ärva sin mamma och hennes man.

Om du inte har några andra barn än din bortadopterade son, ärver dina släktingar dig enligt arvsordningen. I första hand dina föräldrar i andra hand dina syskon eller syskonbarn.

Om du vill att din bortadopterade son ska ärva dig kan du ordna det genom att skriva ett testamente.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar