Du tar upp vinsten som en kapitalvinst och förlusten som en kapitalförlust på blankett K4 i deklarationen. I ditt exempel går det jämt upp och det blir ingen skatt.

Om vinsten i stället varit 2 000 kr och förlusten 1 000 kr hade det blivit 30 procents skatt på den tusenlapp som blivit kvar när förlust kvittats mot vinst, alltså 300 kr . Om i stället förlusten varit 2 000 och vinsten 1 000 kr blir skattesänkningen inte 30 utan 21 procent, alltså 210 kr.

Det är därför mitt råd brukar vara att man ska försöka sälja vinstaktier eller vinstfonder samma år som man sålt aktier eller fonder med förlust.

Anders Andersson, Driva Eget