Avdragen gäller per privatbostad. Men hyr man ut varaktigt till någon som inte är närstående ska det deklareras som näringsverksamhet. Om det är varaktigt bedöms av Skatteverket i varje enskilt fall.

Om det inte kan anses som näringsverksamhet ska den som hyr ut en privatbostad deklarera det under inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 procent. Från hyran på en privatbostadsfastighet får ägaren göra ett schablonavdrag på 12 000 kronor plus 20 procent av hyran (andra regler gäller för uthyrning av privatbostadsrätter och hyreslägenheter.) Avdraget får göras från varje privatbostadsfastighet. Då ni äger 50 procent var får ni ta upp halva hyran var och göra ett schablonavdrag på 6 000 kronor var per villa plus 20 procent av hyran. Här kan ni läsa mer om vad som gäller vid uthyrning av privatbostad.
http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/privat/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html?posid=2&sv.search.query.allwords=hyra%20ut

Om begreppen privatbostadsfastighet/näringsfastighet och aktiv/passiv verksamhet kan du läsa i broschyren SKV 295 (Skatteregler för enskilda näringsidkare) på sidan 4 och 30-32. Du finner broschyren under bifogad länk. [urlhttp://www.skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680007357.html[/url]

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank