Tänk på att avgångsvederlag beskattas som vanlig lön, och att en stor del därför går bort i skatt. I deklarationen kan du dock ha chans att minska skatten genom att i deklarationen ange att pengarna ska beskattas enligt regeln om ackumulerad inkomst.

Ditt förslag på hur pengarna ska placeras låter bra. Men jag tycker att fonderna du ska välja bör vara utlandsfonder, om du tänker dig att 100 000 kr ska placeras i svenska aktier.

Anders Andersson, Driva Eget