Att som make få underhåll i samband med skilsmässa är mycket ovanligt idag. Eftersom du har någon form av försörjning är det svårt att tro att du skulle kunna hävda någon rätt till ekonomiskt stöd från honom. Om han frivilligt vill stödja dig är det en annan sak.

Det som gäller vid skilsmässa är att ni ska bodela giftorättsegendomen. Man räknar ihop vars och ens tillgångar och drar ifrån skulderna. I tillgångarna ska också räknas in privat pensionssparande (som inte gjorts till enskild egendom). Nettotillgångarna läggs samman och delas i två lika stora delar. Man kan dela på annat sätt om man vill. Har du sjukpension och inte så stora tillgångar kan du ha rätt till bostadstillägg, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank