Hej, Det är inte lätta frågor att svara på utan att veta mer om er situation. Generellt gäller att det aldrig i förväg går att veta vilken avkastning en fond kommer att ge och att det är bättre att fördela sparpengarna över fler olika fonder för att minska risken. Vilka fonder som kan vara bra beror på hur ert övriga sparandet ser ut.

När det gäller lånet är det naturligtvis en fördel om det kan hållas så lågt som möjligt men samtidigt är det bra att även ha ett sparkapital. För att ni ska få relevanta råd tycker jag att ni ska vända er till en rådgivare som kan ta hänsyn till hur hela er ekonomi ser ut.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar