Att bli förälder är en stor förändring såväl i livet som i ekonomin. Inkomsten sjunker när du har föräldrapenning och kostnaderna stiger. Det är inte bara de dagliga utgifterna som ökar, inköp av utrustning blir också nödvändigt. Barn är kanske den största lyckan i livet, och är du förberedd på hur pengarna kommer att räcka kan det hjälpa till att göra lyckan större.

En sak du kanske inte tänker på direkt är hur pensionen påverkas. I första hand kan avsättningarna till tjänstepensionen påverkas, men om du jobbar deltid i många år minskar även allmänna pensionen. Behovet av att spara själv har ökat, det är klart, men hur mycket kan det handla om?

Så länge du har barn under fyra år hemma så får en av föräldrarna bra kompensation i den allmänna pensionen. Barnårsrätten ger tillskott så mycket som motsvarar tappet i inkomst. Ibland även mer än det. Den som slår i taket, det vill säga har en lön över 34 370 kronor i månaden, får ingen eller liten kompensation. Man ska inte kunna få mer än maximal avsättning.

Numera finns i många kollektivavtal inskrivet att avsättningar till tjänstepension ska göras även under föräldraledigheten. Men inte självklart för hela perioden och de som tillhör LO-SAF-avtalet måste själva höra av sig till AFA för att det ska gälla. I vissa avtal finns premiebefrielseförsäkringar som täcker in detta, i andra är det arbetsgivaren som fortsätter att betala in. För dem som inte har en sådan rätt eller när en sådan period upphör handlar det i de flesta fall om att man förlorar avsättningar på 4,5 procent av hela lönen. På högre löner kan det vara mer.
Så hur mycket blir det i kronor du skulle behöva kompensationsspara?

Har du en lön på 25 000 kronor och ska täcka upp premien för tjänstepensionen fullt ut behöver du spara 750 kronor i månaden om det är i ett vanligt sparande. I avdragsgillt sparande behöver bruttoinsättningen ligga på 1 125 kr. Mellanskillnaden får du ju tillbaka i skatt. I stort sett samma belopp handlar det om ifall du jobbar 80 procents deltid efter det att yngsta barnet fyllt fyra år, 720 kronor respektive 1 090 kr.

Att spara så här för den som jobbar deltid för familjens skull är en fråga om både ekonomi och jämställdhet. För att pengarna sedan ska bli kvar hos den som sparar även om ni skulle gå skilda vägar är det klokt att göra egendomen till enskild genom äktenskapsförord. Det gäller om ni är gifta. För sambor ingår inte sådant sparande i bodelning. Har ni inte råd att spara alls kan den som inte jobbar deltid i stället överföra sin premiepension till den andra föräldern.
Pension är som sagt kanske inte det första du tänker på som nybliven förälder, men dröj inte för länge med att fundera över hur din pension påverkas och vad du ska göra. För påverkas, det gör den.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank