Hej!

Du har inte något försörjningsansvar för din dotter. När ett barn har fyllt 18 år och gått ut gymnasieskolan upphör föräldrarnas försörjningsansvar. Din dotter och hennes man har alltså ansvar för att försörja sig själva. Och ni är fria att bestämma om ni vill hyra ut delar av ert hus och hur stor hyra era hyresgäster ska betala till er.

Om din dotters och hennes man inte kan försörja sig måste de båda vara beredda att söka arbete för att öka sina inkomster. De kan också vända sig till sin hemkommun för att ansöka om kompletterande ekonomiskt bistånd tills de får arbete. Kommunen tar hänsyn till deras hyreskostnader.

Jag föreslår att ni som föräldrar först resonerar igenom hur ni ska hantera situationen och hur lång tid ni är beredda att dela bostad. Har ni andra barn bör ni fundera på hur det påverkar dem.
Prata därefter i lugn och ro med din dotter och hennes man.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank