Båda sparformerna har ett förmånstagarförordnande och ska därför inte tas upp i bouppteckningen. De kommer inte att påverka bodelningen. Skulle ett IP-sparande sakna förmånstagarförordnande tas kapitalet upp i bouppteckningen efter att det skattats av tillsammans med den avlidnes inkomster det året och läggs till dödsbobehållningen.

Det kan vara en fördel om det är en person med låg inkomst som sparat och den efterlevande har höga inkomster och därmed hög marginalskatt. Och tvärtom om förhållandet är det omvända.

Skulle en pensionsförsäkring sakna förmånstagarförordnande sker ingen utbetalning vare sig till dödsboet eller efterlevande partner eller barn. De pengarna går till försäkringskollektivet, dvs de övriga pensionsspararna.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank