Det du frågar om kallas återbetalningsskydd. Ett återbetalningsskydd innebär att pengarna (ditt pensionskapital) utbetalas till din familj (dina förmånstagare) om du skulle avlida. Finns det inga förmånstagare*, betalas det inte ut några pengar.

Återbetalningsskyddet är frivilligt och går enkelt att välja eller välja bort. Väljer du inte ett återbetalningsskydd blir din ålderspension något högre. Jag tycker du ska utgå från din familjesituation när du beslutar om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte.

Om du inte har något återbetalningsskydd fördelas dina pengar till övriga pensionssparare om du skulle avlida. Under tiden du pensionssparar får du förutom det egna kapitalet ett tillskott genom arvsvinst från andra pensionssparare som avlider. Pensionen blir därför alltså något högre utan återbetalningsskydd.

* Till förmånstagare räknas make, maka, sambo, registrerad partner och arvsberättigade barn.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension