Hej! Arvsskatten är borttagen sedan 17 december 2004. Det planerade avskaffandet var tänkt att träda i kraft 2005, men tsunamin som drabbade många svenskar gjorde att införandet tidigarelades. Det betyder för er att ni bröder inte betalar någon skatt för det ni ärver. Men det är bara själva förvärvet som är skattefritt. Vinsten beskattas i vanlig ordning vid eventuellt avyttrande. Då är det viktigt att veta anskaffningsvärdet på värdepapperna. I samband med arv tar ni nämligen över tidigare ägares, det vill säga er mors, ingångsvärde.

En tanke som du kan ställa dig när du får arvet är om du behöver pengarna till något specifikt eller kan fortsätta att äga aktierna. Det kan vara klokt, beroende på vilka aktierna är, att inte sälja av aktierna först för att sedan placera om pengarna efter skatt i andra liknande placeringar. Då är det mer effektivt att ha kvar aktierna. Skattar du av vinsten leder det ju till att kapitalet du ska förvalta har blivit mindre. Behöver du däremot kapitalet kan du självklart sälja av aktierna, men ska vara beredd på skatten som dyker upp vid nästa deklaration, 2012.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank