En bodelning (om det finns giftorättsgods i boet och inte allt utgör enskild egendom) och ett arvskifte kan ske så snart som ett dödsbo är utrett och eventuella skulder är betalda eller pengar avsatta för dem. Men det finns inget krav som säger att ett arvskifte måste ske inom viss tid. Det vanligaste är naturligtvis att det sker så snart som det är formellt möjligt, dvs när bouppteckningen är klar.

Bodelning behöver göras före eller i samband med arvskiftet. Arvskifte ska göras skriftligt och undertecknas av arvingarna. När det är påskrivet finns ingen anledning till att själva fördelningen av egendomen ska dra ut på tiden. Det kan finnas olika orsaker till att ett arvskifte drar ut på tiden. T.ex. om värdepapper ska säljas och man behöver vänta in nästa års deklaration och slutskattsedel eller om man inte är överens om värdering av egendom i samband med själva arvskiftet.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank