Hej, För att ge dig det bästa svaret behövs mer uppgifter kring din ekonomi och tidigare sparande. Men eftersom det antagligen handlar om ett relativt stort belopp, kan det vara bra att dela upp det och spara i olika sparformer. Det är bra om du först funderar på hur länge du har tänkt spara kapitalet, vilken risk du känner dig bekväm med och om du vill vara aktiv och snabbt är beredd att göra omplaceringar vid behov. En lämplig blandning av räntebärande och aktierelaterad placering är en bra strategi, beroende på hur du svarar på frågorna ovan. Har du lån är även amortering en given del. Jag tycker att du ska gå och prata med ett par olika rådgivare för att diskutera olika förslag innan du bestämmer dig.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar