Hej!

Jag vet inte riktigt vilket resonemang som gjort att du landat i slutsatsen att det skulle vara föredelaktigare. Jag skulle nämligen vilja hävda att det är bättre att du betalar in en tjänstepension till dig själv genom aktiebolaget. Då betalar du exempelvis in summan på 100 000kr och gör endast avdrag för särskild löneskatt 24,26 %. Kostnaden för företaget blir då ca 124 000 kr. Om du ska betala samma summa privat måste du ta ut en högre lön där sociala avgifter tillkommer och därefter räkna av skatten för att få samma summa, dvs. 100 000 kr netto. En kostnad för företaget på cirka 265 000 kr om vi räknar med 55 % marginalskatt.

Vänliga hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP