Hej, Det kan vara bra att göra en marknadsvärdering av huset, det kan fastighetsmäklare hjälpa till med. Då tar mäklaren även hänsyn till husets skick. Om du blir tilldelad halva huset via bodelning utlöses inte någon eventuell reavinstskatt. Då ska den uppskjutna skatten räknas med när värdet som du ska kompensera din sambo beräknas. Lagfartskostnaden blir även lägre om du tilldelas fastigheten via bodelning. Om du däremot köper hennes halva del ska hon betala skatt på eventuell vinst. Prata även med banken eftersom du ska ta över hela ansvaret för lånet och det ska även skrivas en ny lagfart med dig som 100 procentig ägare.
Om ni har fler frågor kan det vara bra att ni pratar med en jurist så att det blir rätt.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar