Lämnar den här månaden över till min kollega Liza Jonson, vd SPP Fonder

”Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår
än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.”


Så sjunger de förväntansfulla studenterna som nu lämnar en fas i livet bakom sig för att nyfiket kasta sig in i en ny. Jag och många med mig minns känslan av att lämna tryggheten bakom sig för något nytt och ovisst. Närjag tittar tillbaka inser jag också hur spännande tiden efter studenten varit och successivt tagit mig dit jag är idag.

”Hoppet är vår vän och vi dess löften tro”
Studenterna sjunger vidare: ”Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän och vi dess löften tro”. Vi ska aldrig förlora aldrig hoppet, men vi ska heller inte leva på det. Åtminstone inte enkom. Trygghet är att ha kunskap och förmågan att kunna göra medvetna val om vår framtid. Att kunna styra åtminstone delar av den själv och aldrig tappa tron på att vi faktiskt kan. Personligen tycker jag också att stormar i sinnet kan vara bra för att skaka om och att bryta det invanda. Det viktiga är att vi tar oss igenom stormarna och att vi samlar det vi lärt oss av dem i vår bank av erfarenheter.

Att spara för framtiden ger trygghet och möjligheter
Pengar är inte allt, men att ha en bas att stå på är en god grund för att känna trygghet att jag kan ta vara på mig själv.

Vi svenskar är generellt sett bra på att spara, så många som 80 procent anger att de har ett sparkapital varav 70 procent också säger att de sparar regelbundet. Vad vi sparar till varierar men toppas av viljan att ha en buffert (59 procent). Att många sparar till just en buffert kanske inte är så förvånande, men vi sparar ändå ganska lite i internationella mått sett där synen på det egna ekonomiska ansvaret är betydligt större. Vi förlitar oss väldigt mycket på att staten ska ta hand om oss i alla lägen och glömmer att vi har ett eget ansvar att trygga vår framtid. Vi måste själva se till att den ljusnande framtiden faktiskt blir vår.

Att ha koll på sin ekonomi är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Viss privatekonomisk kunskap bär vi med oss från skolan, men för många är det i den hårda verklighetens skola som erfarenheterna trillar in eller bokstavligen sköljer över oss. Jag anser att vi borde få med oss mer av det privatekonomiska från skolan, så att vi är lite mer rustade när vi kastar oss in i det självständiga livet med eget ansvar för vår egen ekonomi.

Hur vi än väljer att göra och hur vi än förvärvar den kunskap vi bär med oss, är det ändå så att ett sparande skapar möjligheten att påverka fler delar av vår framtid. En buffert skapar både trygghet och frihet.

Önska dig ett fondsparande i studentpresent
Att önska sig ett sparande i studentpresent ett bra sätt att komma igång och att skaffa sig koll, kontroll och utrymme. Skälen att spara är egentligen lika många som goda; den första lägenheten, en ny cykel, en resa, studier utomlands eller kanske bara just trygghet. Fonder är ett av de vanligaste och enklaste sparsätten. I ett fondsparande kan du spara små eller stora belopp. Fondsparande fungerar bra både för vanligt buffertsparande och för det mer långsiktiga sparandet.

Spara hållbart, för en ljusare framtid
Vi får aldrig glömma hållbarhetsperspektivet när vi sparar. För att vi ska få en trygg och bra framtid gäller det att vi gör smarta val idag. Där kan vi med vårt sparkapital göra en enorm insats. Jag är dessutom övertygad om att det är de hållbara företagen som är framtidens vinnare. Därför ska vi alltid välja ett sparande säkerställer att vi går en hållbar utveckling till mötes och som banar vägen för en ljus framtid för oss alla.

Hälsningar Liza Jonson, vd SPP Fonder