Omkring 40 procent av landets sambopar vet inte vad som händer med deras tillgångar om de separerar eller om någon av dem dör. Det är också väldigt få par som har ordnat med samboavtal eller testamenten. Det visar en ny undersökning som Länsförsäkringar har gjort. Sambolagen reglerar bara den bostad och det bohag som paret har köpt för att använda gemensamt. Däremot säger lagen inget om hur alla andra tillgångar, som bil, fritidshus eller sparande, ska fördelas vid en separation eller dödsfall.

Det är därför viktigt att prata igenom hur man vill ha det. Många gånger krävs att ett samboavtal eller testamente skrivs. Undersökningen visar dock att bara 34 procent av samboparen har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska fördelas om det skulle bli aktuellt. Bara 14 procent har skrivit testamente och 12 procent har skrivit samboavtal.
Antagligen är det många fler som skulle behöva skriva juridiska handlingar. Sambor ärver exempelvis inte varandra om de inte skriver ett testamente. Det gäller även om man har gemensamma barn. Det är alltid barnen som ärver i första hand och är barnen omyndiga blir arvet spärrat av kommunens överförmyndare. Det kan förorsaka stora ekonomiska besvär som man kanske inte har räknat med. Även med ett testamente får barnen ut halva sitt arv efter föräldern men med en livförsäkring som faller ut vid dödsfall går det att trygga ekonomin.

Bostaden är oftast en stor investering och det är därför betydelsefullt att man tar reda på hur samboreglerna fungerar så att en eventuell bodelning blir rättvis. Värdet på en bostad som man har köpt för att bo i tillsammans ska, enligt sambolagen, delas lika om man separerar även om det enbart är den ena sambon som har köpt den eller har betalat mest vid köpet. Önskar man en annan fördelning måste ett samboavtal skrivas. Det kan också bli orättvist om man flyttar ihop i en bostad som sedan tidigare ägs av den ena partnern. Fast man är med och betalar för boendet under många år, får man inte del av värdet vid en bodelning eftersom bostaden inte köptes gemensamt.

Det finns mer att läsa i broschyren ”Trygg som sambo” på Länsförsäkringars hemsida.


Tips till sambopar


  • Fördela de löpande utgifterna så lika som möjligt.

  • Om ni köper bil ihop, se till att ni båda står som ägare på köpekontraktet.

  • Sparar ni på gemensamt konto ska ni båda stå som kontoinnehavare.

  • Prata igenom hur ni vill att ekonomin ska fördelas i händelse av separation eller dödsfall.

  • Skriv testamente om ni önskar ärva varandra.

  • Barn får alltid ut sin laglott även om testamente har skrivits. Kontrollera hur det skulle påverka er ekonomi.

  • Fundera på om ni behöver skriva samboavtal, testamente eller teckna livförsäkring.

  • Ta eventuellt hjälp av en jurist.Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar