Hej!

Jag tycker att du ska utgå ifrån att du ska ha full kompensation både för din uteblivna lön och de pensionsavsättningar du går miste om. För att beräkna lönen kan du utgå från nuvarande lön, lägga på ett par procent för nästa års löneökningar och räkna ut hur mycket du får ut efter skatt. Ring Skatteverket eller ta hjälp av deras verktyg ”räkna ut din skatt”.

Varje år avsätts18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till allmän pension upp till ett tak som motsvarar en månadslön på 36 720 kronor. Den pensionsgrundande inkomsten är 93 % av alla dina inkomster, så har du en månadslön på 29 000 kronor blir den pensionsgrundande inkomsten 26 970 kronor per månad och din uteblivna avsättning till allmän pension blir 4 990 kronor per månad (93 % x 26 970 kr)

Din arbetsgivare sätter också av pengar till din pension. Det kallas tjänstepension. Hur stor den är beror på vilket avtalsområde du tillhör. På pensionsmyndighetens hemsida kan du gå in och se vilket avtalsområde du tillhör och därifrån klicka dig vidare och se hur mycket som sätts av till din tjänstepension. Är du till exempel privatanställd tjänsteman avsätts 4,5 % av din månadslön upp till 34 125 kronor och 30 % av månadslönen på belopp över 34 125 kr/månad.

Här kommer ett räkneexempel på en månadslön på 29 000 kr:
Utebliven lön: 29 0000 kr + löneökning 2 % - skatt 7 350 kr = 22 230 kr/mån eller 266 760 kr/år
Utebliven allmän pension: 29 000 kr x 12 månader x 93 % x 18,5 % = 4 990 kr/mån 59 875 kr/år.
Utebliven tjänstepension: 29 000 kr x 4,5 % = 1 305 kr/mån eller 15 660 kr/år.
Allt som allt 342 295 kronor efter skatt på ett år.

Som du ser handlar det om mycket pengar. Det är ju inte säkert att du och din sambo har ekonomiska möjligheter att sätta av så mycket pengar till dig men jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Kanske kan du studera på distans och på det sättet investera i din egen framtid samtidigt som du drygar ut inkomsten med studiebidrag från CSN.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank