Egentligen betalar du faktisk mer i skatt än så eftersom din arbetsgivare betalar 31,42 procent på din lön i sociala avgifter. De sociala avgifterna går till staten och du får förmåner för dem som sjukpenning och föräldrapenning men de kan ändå ses som en skatt på din lön.

Den största delen av din skatt går till primärkommunen, framför allt till äldreomsorg, grundskola och förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Näst mest skatt betalar du till pensionssystemet. Därefter följer landstinget och staten. Den skatt du betalar till landstinget går främst till sjukvården. Av din skatt till staten går det mesta till ”ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp” (sjukpenning, rehabiliteringspenning mm), följt av ”ekonomisk trygghet för familjer och barn” (bl.a. barnbidrag och föräldrapenning) och ”arbetsmarknad och arbetsliv” (kostnader för matchning av arbetssökanden och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program mm.)

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank