Deklarationsblanketterna är på väg ut och redan nu kan du deklarera via Skatteverkets e-tjänst. Senast den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad.

Nyheter i årets deklaration för privatpersoner
Skatteverket kontrollerar deklarationer extra noga om du gör avdrag för första gången, exempelvis resor till och från arbetet. Eller om du har stora eller många ändringar mellan den förifyllda och den inskickade deklarationen. Dessutom om du deklarerar bostadsförsäljning.

Schablonavdraget höjt vid uthyrning
Om du hyrt ut din villa lägenhet eller fritidshus får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor. Utöver det får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten om du hyr ut ett småhus. Hyr du ut din bostadsrätt eller hyresrätt får du dra av hyran eller avgiften du själv betalar.

Höjd gräns för resor till och från arbetet
Beloppsgränsen för när du kan dra av för resor till och från arbetet har höjts från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

Skattereduktion för gåvor
Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få högst 1 500 kronor i skattereduktion vid en gåva som ges till ideella organisationer.

Nya regler för miljöbilar
Endast el- och laddhybridbilar, som laddas från elnätet samt gasbilar (ej gasol) får nedsättning av förmånsvärdet utöver justeringen till jämförbar bil.

Investeringssparkonto
Den nya sparformen investeringssparkontot som infördes förra året har en schablonbeskattning. De innebär att en schablonintäkt räknas fram varje år genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året innan och inte på den verkliga avkastningen. Den schablonintäkten kommer att vara förtryckt i deklarationen och beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Ändrade regler för fondsparare
Fondsparare ska från och med i år ta upp en schablonintäkt som räknas fram automatiskt och är förtryckt i deklarationen. Skatten motsvarar 0,12 procent av värdet i fonden vid årets ingång. Skatten betalades även tidigare men syntes inte lika tydligt eftersom fondbolaget betalade in den. Om du fondsparar via investeringssparkonto eller försäkring tar du inte upp denna schablonintäkt.

Saker att tänka på när du deklarerar

Om du sålt en bostad förra året
Om du har sålt din bostad förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när betalning sker. På vinsten betalar du 22 procent i skatt.
Har du köpt en lika dyr eller dyrare bostad har du möjlighet att skjuta upp hela kapitalvinsten genom ett uppskov. För att få uppskov måste bland annat vinsten vara minst 50 000 kronor per person och uppskovet får vara högst 1 450 000 kronor per bostad. En kostnad på 0,5 procent ska betalas på uppskovet varje år. Om du får en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt, men vissa undantag finns.

Fastighetsavgift
Hel fastighetsavgift är 0,75 procent av taxeringsvärdet maximalt 6 825 kronor för inkomstår 2012. För småhus med nybyggnadsår 2002-2006 betalas halv fastighetsavgift. Hus med nybyggnadsår från 2007 och framåt är helt befriade från fastighetsavgift.
För småhus med lägre byggnadsvärde än 50 000 kronor ska fastighetsavgift på tomtmarksvärdet betalas i stället för fastighetsskatt. Meddela Skatteverket om det inte står med i underlaget för fastighetsavgift.

Skattereduktion för husarbeten – RUT och ROT avdrag
Har du anlitat någon för husarbete under förra året är skattereduktionen redan medräknad i deklarationen. Maximal skattereduktion per person är 50 000 kronor per år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT avdrag måste båda stå som ägare till bostaden. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten dras sist när övriga avdrag som exempelvis räntor är fråndragna. Det är därför viktigt att skatten som du betalar in är minst lika stor som skattereduktionen, för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.
Om du inte kan utnyttja hela avdraget kan du överföra outnyttjad del till din partner som också måste vara delägare. Beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten. Ett tips är också att om du har ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram en del av uppskovet för att få utrymme för hela skattereduktionen för husarbeten.

Pensionssparande
Högsta avdragsgilla inbetalning till pensionssparande är normalt 12 000 kronor. Om pensionsrätt saknas i anställningen kan avdraget vara högre.

Om du arbetat på annan ort
Om du har haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du den första månaden göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 110 kronor per natt, utan tidsbegränsning. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Detta avdrag kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.
Om du har flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.

Resor till och från arbetet
Kostnader som överstiger 10 000 kronor kan du få avdrag för. För att få avdrag för kollektiv trafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektiv. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Övriga utgifter
Under vissa förutsättningar kan du exempelvis göra avdrag för skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten. Under förutsättning att de överstiger 5 000 kronor.


Tips när du deklarerar:

  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.

  • Om båda makarna har betalningsansvar för lån går det att fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, på belopp däröver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.

  • Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar.

  • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.

  • Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379

  • Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321

  • Deklarationen ska vara inlämnad senast 2 maj. Om du deklarerar via telefon, sms eller Internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.

  • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.

  • Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du har deklarationsfrågor, de kommer också att ha extra kvällsöppet under deklarationsperioden.Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar