Det är svårt att säga hur mycket barnen kostar eftersom det skiljer sig åt väldigt mycket mellan familjerna. En del köper nya saker medan andra köper mer i andra hand och vissa barn har dyra fritidsaktiviteter. Men i ett försök att räkna på ett ungefärligt snittbelopp blir det drygt en miljon kronor.

Barnbidraget är lika för alla barnfamiljer oavsett inkomst och nivån baseras inte på någon index eller annan grund som jag känner till, utan har förhandlats fram som en lagom nivå. Barnbidaget infördes 1937 för att stötta fattiga barnfamiljer. Men 1948 infördes det allmänna barnbidraget som utbetalades till alla barnfamiljer. Du kan läsa mer på Internet om du söker på ”barnbidragets historia”.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar