Nästan alla dagens ungdomar kommer att bli sambo någon gång i livet. Och det är inte ovanligt att även äldre personer träffas högre upp i åren och flyttar ihop. Därför gäller det att ha koll på reglerna så det inte blir orättvisa ekonomiska konsekvenser som man inte har tänkt sig. Även om det känns jobbigt att prata om separation och dödsfall när man nyligen flyttat ihop, är det viktigt att i ett tidigt skede pratar om hur ni vill att ekonomin ska bli om ni separerar eller i värsta fall om någon av er avlider i förtid. Omkring 40 procent av landets sambopar vet inte vad som händer med deras tillgångar om de separerar eller om någon av dem dör. Det är också väldigt få par som har ordnat med samboavtal eller testamenten.

Bostaden är oftast en stor investering och det är därför betydelsefullt att ta reda på hur samboreglerna fungerar så att en eventuell bodelning längre fram blir rättvis. Värdet på en bostad som man har köpt för att bo i tillsammans ska, enligt sambolagen, delas lika om man separerar även om det enbart är den ena sambon som har köpt den eller har betalat mest vid köpet. Önskar man en annan fördelning måste ett samboavtal skrivas. Det kan också bli orättvist om man flyttar ihop i en bostad som sedan tidigare ägs av den ena partnern. Fast man kanske är med och betalar för boendet under många år, får man inte del av värdet vid en eventuell framtida bodelning, eftersom bostaden inte köptes gemensamt. För att känna trygghet bör man ta reda på hur sambolagen fungerar och hur det skulle bli vid en bodelning.

Tips till sambopar  • Fördela de löpande utgifterna så lika som möjligt.

  • Om ni köper bil ihop, se till att ni båda står som ägare på köpekontraktet.

  • Sparar ni på gemensamt konto ska ni båda stå som kontoinnehavare.

  • Prata igenom hur ni vill att ekonomin ska fördelas i händelse av separation eller dödsfall. Och kontrollera om ni behöver skriva en juridisk handling för att det ska bli som ni önskar.

  • Skriv testamente om ni vill ärva varandra.

  • Barn får alltid ut sin laglott även om testamente har skrivits. Kontrollera hur det skulle påverka er ekonomi.

  • Fundera på om ni behöver skriva samboavtal, testamente eller teckna livförsäkring.

  • Ta eventuellt hjälp av en jurist.