Hej, under förutsättning att varken huset eller bostadsrätten är enskild egendom är båda bostäderna giftorättsgods som ska ingå i bodelningen när äktenskapet upphör. Vid ett dödsfall görs först en bouppteckning där makarnas tillgångar och skulder tas upp och värderas. I nästa steg räknas vars och ens skulder av. Resterande tillgångar ingår i det gemensamma giftorättsgodset som enligt huvudregeln delas lika. Under förutsättning att barnen är gemensamma ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt vilket innebär att han eller hon kan göra vad hen vill med kvarlåtenskapen utom att testamentera bort den. Finns det särkullbarn har de alltid rätt att få ut en viss del av arvet och denna rätt går inte att avtala bort. Tänk på att ett äktenskap också kan upphöra genom en skilsmässa. En gemensam bostad tillfaller då i allmänhet den make som bäst behöver bostaden oavsett ägande.

Att få familjejuridiken på plats och veta vad som händer med tillgångarna vid ett dödsfall eller en eventuell skilsmässa är viktigt. Jag rekommenderar varmt att ni tar kontakt med en jurist för att få svar på era frågor och få hjälp att upprätta eventuella handlingar så att det blir som ni vill. Det kostar ett par tusenlappar men är en riktigt god investering. Innan besöket är det bra att förbereda sig, till exempel genom att läsa igenom kapitel 2 och 7 i Regeringskansliets broschyr ”Familjerätt

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank