Hej!
Din skattereduktion för rotarbeten kan aldrig bli mer än det du ska betala i statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt efter att andra avdrag är gjorda. Den summan får du fram genom att lägga in dina uppgifter i Skatteverkets verktyg Räkna ut din skatt. När jag gör en överslagsberäkning och antar att dina totala ränteavdrag är 26 500 kronor samt att du betalar maximal fastighetsavgift får jag fram att din slutliga inkomstskatt för 2014 landar på knappt 80 000 kronor vilket innebär att du i år borde kunna få maximal skattereduktion, det vill säga 50 000 kronor. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att du gör en egen beräkning och ringer Skatteverket om du har några frågor kring beräkningen.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank