Hej, Jobbskatteavdraget för den som har fyllt 65 år uppgår till 20 procent för den del av arbetsinkomsten som understiger 100 000 kronor och till 5 procent av arbetsinkomsten för den del av arbetsinkomsten som överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor. För inkomster överstigande 30 000 kronor är jobbskatteavdraget 30 000 kronor.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank