Hej,

Nu ligger egenavgifterna för egna företagare och arbetsgivaravgiften för personer över 65 år på 10,21 %. I det nya förslaget införs en särskild löneskatt på 5,6 %. Det gäller både på lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Detta innebär att arbetsgivaravgiften och egenavgiften kommer att landa på 15,81 %. För den som är under 65 år ligger arbetsgivaravgiften och egenavgifterna kvar på 31,42 % respektive 28.97%. Det är alltså fortfarande billigare för arbetsgivare att anställa personer över 65 år men det blir dyrare än vad det har varit de senaste åren. Det kan leda till att färre arbetsgivare vill anställa äldre, att seniorbolag får svårare att konkurrera eftersom de får höja priserna eller att det inte blir så intressant att driva seniorbolag eftersom lönsamheten minskar. Slutligt beslut om löneskatten tas i riksdagen i december.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank