Nej, inkomst från pension ger i dagsläget inte rätt till jobbskatteavdrag. Du kan läsa mer här: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/jobbskatteavdrag.4.6fdde64a12cc4eee2308000107.html?posid=1&sv.search.query.allwords=jobbskatteavdrag

Hälsingar

Katarina
Pensionsexpert SPP