Det finns en lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Storbritannien, vilket gör att inkomster dubbelbeskattas. Läs mer här

Hälsningar

Katarina Wiberg