Hej, arvskatten som vi hade tidigare här i Sverige togs bort år 2005. Den togs bort främst för att det slog hårt mot företagare vid generationsskiften. Vissa privatpersoner och företagare kunde även planera bort arvsskatten medan andra som inte planerade var tvungna att betala skatt på redan skattat kapital. Den slog därför orättvist.

Vissa röster hörs för att återinföra arvsskatten men som det ser ut nu verkar inte något parti intresserade av arvsskatt, som jag har hört. Tror därför inte att det blir aktuellt med arvsskatt de närmsta åren.


Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar