Det går inte att säga exakt hur mycket extra du måste spara varje månad för att kompensera upp den mindre pensionsavsättningen, det beror framför allt på din lön. Men låt oss säga att din grundlön är 30 000 kr, vilket innebär en lön på 18 000 vid 60 procent. Denna löneskillnad på 12 000 kr, innebär ca 2 600 kr mindre i pensionsavsättning varje månad. Pengar som du, för att komma upp i samma pension som du fått om du jobbat heltid, måste spara privat.

Så har jag räknat: Den pensionsgrundande inkomsten är 93 procent av bruttoinkomsten och skillnaden i pensionsgrundande inkomst blir därmed 11 160 kr. Avsättningen till allmän pension är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. I detta fall alltså 2 065 kr lägre än vid heltid. De flesta får dock också tjänstepension. Avsättningen hit är vanligtvis 4,5 procent av lönen. Löneskillnaden på 12 000 kr innebär därmed ca 540 kr mindre i tjänstepensionsavsättning. Totalt innebär deltidstjänsten alltså 2 605 kr mindre i pensionsavsättning per månad i detta exempel.

//Johanna