Hej Micke, som jag kan tolka reglerna så kan du inte få rutavdrag för det. Men kontakta skatteverket om du har fler frågor kring detta. Deras nr är: 0771-567567. Såhär skriver skatteverket på sin hemsida:

Inget avdrag ges för:

-asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)
-bortforsling av trädgårdsavfall
-plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
-rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar