För dessa tjänster kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, normalt få avdrag för arbetskostnaden med 25 000 kronor per person och år. Om du är över 65 år kan du få avdrag med 50 000 kr per år. Tänk på att rutavdraget räknas av mot den skatt du betalar. Det avgör därför hur mycket avdrag du kan göra. En beräkning för detta finns på Skatteverkets hemsida.