Från 1 juli 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. För att kunna utnyttja en skattereduktion på 25 % ska det sammanlagda gåvobeloppet vara minst 2 000 kronor. Varje gåva måste vara på minst 200 kr för att ingå i det sammanlagda beloppet.

Maximal skattereduktion är 1 500kr/år, vilket innebär att reduktionen kan göras för gåvor för totalt 6 000kr/år.