Från och med den 1 juli 2019 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. En av de förutsättningar som måste vara uppfyllda är att du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle). I ditt fall blir det bättre att alternera gåvorna, så att du varannan månad skänker 200 kr till Rädda Barnen och varannan 200 kr till Läkare utan gränser.