En förening som har anställda ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket på arvodesbelopp som överstiger 999 kronor de ska även betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Därmed ska även du betala skatt på detta arvode som inkomst av tjänst. Finns inte lönen upptagen redan i din deklaration som skickats till dig så ska du rätta din deklaration och lägga till denna inkomst. Kika gärna på Skatteverkets broschyr Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401). Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.