Den statliga insättningsgarantin är upp till 1 050 000 kr per per person och institut.

Arvsskatten och gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan 2005. Det finns inget som tyder på att dessa ska återinföras men är givetvis helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Under åren har olika motioner lagts fram om att utreda ifall dessa skatter ska återinföras men förslagen har fått avslag.