I beräkningen av skattetabellerna ingår avgift till registrerat trossamfund liksom kommunal och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, allmän pensionsavgift och begravningsavgift. Även den nya public service-avgiften är inkluderad i skattetabellerna sedan 2019. Vill du veta hur mycket skatt du ska betala utan kyrkoavgift rekommenderar jag att använda dig av Skatteverkets beräkningstjänster Räkna ut din skatt