Ekonomitips inför livets olika händelser

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
12 minuters läsning
Ekonomitips inför livets olika händelser

Du får ett första jobb, du flyttar hemifrån och du köper en bostad. Du blir sambo, gifter dig, får barn och kanske skiljer dig. Du slutar jobba, ärver och går i pension. Har du lite kunskap om alla dessa livssteg och förstår vad de innebär ekonomiskt blir livet så mycket enklare.

I Compricers ekonomiskola del 11: Olika delar i livet får ni information och tips om alla dessa händelser. Här följer en sammanfattning av skolan som du hittar här: del 11.: Olika delar i livet

Ditt första sommarjobb eller extrajobb

Att jobba extra på sommaren är bra både för arbetslivserfarenheten och för de extra pengarna. Tänk på följande:

 • Gå inte med på att provjobba gratis.
   
 • Undersök om företaget du ska arbeta på har kollektivavtal.
   
 • Begär ett skriftligt anställningsavtal.
   
 • Begär utbetalning av lön utan skatteavdrag.
   
 • Jämka
   
 • Du tjänar på att att betala skatt. Upp till en inkomst på 200 000 kronor per år får du till och med mer pengar avsatt i pension än vad du betalar i skatt.


Du börjar studera på högskola eller universitet

Att spara ihop en buffert inför kommande studier är smart. Det kan också vara bra att ha ett startkapital för till exempel kurslitteratur, dator och möbler till studentbostaden. 

Här följer annat du bör göra:

 • Ansök om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studerar du på heltid kan du få 2 732 kronor i veckan (2021).
   
 • Skaffa en hemförsäkring. Om du flyttar hemifrån är det viktigt att du försäkrar både dig och dina saker med en hemförsäkring. Du kan läsa mer om detta i del 7: Försäkringar
   
 • Undersök om du kan få bostadsbidrag. Du kan själv räkna på vad du kan få i bostadsbidrag med hjälp av Kassakollen på forsakringskassan.se.
   
 • Glöm inte studentrabatterna. Det finns en mängd rabatter att få som student, så fråga alltid om du kan få studentrabatt vid köp eller hyra.


Du flyttar hemifrån

Med lite förberedelser kan den fantastiska känslan av att flytta hemifrån hålla i sig långt efter flyttlasset har gått. Så tänk på följande:

 • Gör en budget. Det behöver inte vara någon avancerad budget utan bara en enkel sammanställning över dina inkomster och utgifter. Mer om budget i del 1: Budget
   
 • Skriv ett kontrakt mellan dig och hyresvärden. På boupplysningen.se finns en checklista för andrahandskontrakt med information om vad du ska tänka på.
   
 • Skaffa en hemförsäkring. En hemförsäkring kan ge dig ersättning för dina saker om de går sönder eller stjäls. Den täcker också om du skulle råka förstöra någon annans ägodel och skyddar dig på resa. Du kan läsa mer om detta i del 7: Försäkringar
   
 • Anmäl din flytt till skatteverket.
   
 • Skaffa ett elavtal. Du behöver ha två olika elavtal: ett för elnätet och ett för själva elen. Du kan läsa mer om hur du ska tänka runt ditt elavtal i del 3: Dina utgifter
   
 • Skaffa ett sparkonto med ränta. Börja spara direkt när du flyttat hemifrån även om det bara är 100 kronor i månaden.
   
 • Beställ internetabonnemang. Köp och sätt upp en brandvarnare. 


Du blir sambo

Det finns en hel del både praktiska och juridiska aspekter att ta ställning till när du flyttar ihop med någon. Att sätta upp tydliga regler och skriva eventuella avtal kan kännas tråkigt när allt är bra. Men det kommer att göra er bekväma i samboförhållandet och underlätta vid en eventuell separation.

När ett samboförhållande tar slut kan den ena parten begära bodelning enligt sambolagen. Bodelning betyder att man delar lika på allt som anses vara gemensam egendom. Tumregeln är att om något har använts för gemensamt bruk så ingår det i bodelningen.

Står du inför ett samboförhållande bör du överväga följande:
 

 • Att vara sambo innebär att vara juridiskt kopplad till sin sambo. Den juridiska definitionen lyder: “Med sambor avses två personer som stadiggivande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Bor du med en kompis är ni alltså inte sambor i juridisk mening.
   
 • Läs på om sambolagen och samboavtal. Tycker ni inte att den är bra för er skriver ni sedan ett samboavtal för att avtala om eller avtala bort specifika delar.
   
 • Skriv ett skuldebrev. Om ni betalar olika mycket vid köp av en gemensam bostad och vill att var och en ska få tillbaka det de betalade vid en eventuell separation bör ni skriva ett skuldebrev mellan er.
   
 • Skriv er båda på adressen. Teckna en hemförsäkring.
   
 • Gör en inventarieförteckning.
   
 • Gör en budget. Hur du gör en budget får du tips om i del 1: Budget.


Du gifter dig

Det är viktigt att ni sätter er ner och går igenom hur ni vill ha det ekonomiskt i ert äktenskap, gärna före själva giftermålet. Att tänka på att man eventuellt ska gå skilda vägar är svårt när allt känns bra. Men genom att tänka efter före undviker ni ekonomiska konflikter och det kan även skapa ett bättre och tryggare äktenskap.

En viktig skillnad mellan att vara sambo och att vara gift är giftorätten. Den innebär att allt ni äger idag och allt som köps framöver delas lika om ni skulle skilja er. Om ni vill att något annat ska gälla ska ni skriva ett äktenskapsförord.

Jämställd ekonomi

Istället för att se det som oromantiskt att tänka på ekonomi och på vad som händer om förhållandet tar slut, så tänk så här: att värna om varandras ekonomi om något oförutsett skulle hända är verklig kärlek och omtanke. Att ni funderar på hur ni kan klara er ekonomiskt på egen hand kan dessutom göra att ni undviker konflikter under äktenskapet och att ni båda känner er trygga. Och att slippa bråka om pengar vid en eventuell separation kan göra en jobbig situation mindre smärtsam. Du hittar fyra råd för en mer jämställd ekonomi i del 11: Olika delar i livet

Arv och testamente

Huvudregeln, den så kallade legala arvsordningen, säger att ni som gifta ärver varandra. Gemensamma barn ärver er först efter det att ni båda två har gått bort. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång. Finns det bara särkullbarn har makan eller maken i stort sett ingen arvsrätt alls. 

Vill du inte att den legala arvsordningen ska gälla kan du skriva ett testamente. 

Du köper eller säljer en bostad

När du står inför ett bostadsköp bör du först och främst fundera på vad du behöver och vad du har råd med. I del 8: Bolån gick vi igenom om hur mycket du får låna och vad du ska tänka på när du tar ett bostadslån.

Om du säljer en bostad med förlust får du en skattereduktion på 30 procent på halva förlusten upp till 100 000 kronor. För förluster över 100 000 kronor blir din skattereduktion 21 procent.

När du säljer en bostad med vinst ska du betala skatt med 22 procent på vinsten. Du kan välja att betala skatten direkt eller göra uppskov på den. Uppskovet begär du vid deklarationen året efter försäljningen.

Från och med 1/1 2021 tas räntan på uppskovet bort. Det blir då ekonomiskt mest förmånligt att göra uppskov med skatten och använda dessa för att betala av lånet eller spara på annat sätt. Pengarna blir som ett lån utan ränta och amortering. Kom ihåg att skatten på uppskovet fortfarande är en skuld till Skatteverket som du skjuter framför dig.

Du får barn

Livet förändras kanske allra mest när man får barn. Och i alla känslor, sömnlöshet och praktiska göromål är det lätt att glömma bort ekonomin. Det är vid den här tiden som jämställdheten mellan dig och din partner ofta hamnar på efterkälken.

Föräldrapenning är pengar du får från Försäkringskassan för att kunna vara hemma med ditt barn istället för att arbeta. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det belopp som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få från Försäkringskassan om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Din SGI räknas fram utifrån din årsinkomst och arbetstid och har vid beräkning av föräldrapenning ett tak på 473 000 kronor per år (2020 års regler). Maxersättningen är 80 procent av taket, det vill säga 378 400 kronor per år.

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. För 390 av dessa dagar får du 80 procent av din SGI. För övriga 90 dagar får du en ersättning på 180 kronor per dag (2020 års regler). Ni som föräldrar får automatiskt hälften av dagarna var, men bara 60 dagar är reserverade för varje förälder. De övriga kan ni välja att överlåta till varandra.

För information om vab, barnbidrag, betala hemma, att lära sitt barn om pengar, försäkring och barn och hur man kan spara till sitt barn hittar du i ekonomiskola del 11.: Olika delar i livet


Du skiljer dig

Ingen gifter sig i tron att de ska gå skilda vägar. Men statistiken talar sitt tydliga språk: runt hälften av svenskarna skiljer sig. Som jag skrev i avsnittet Du gifter dig är det bra att komma överens om hur ekonomin ska fungera under äktenskapet. Allt blir då så mycket enklare, både i allmänhet och vid en separation.

Vad som gäller vid skilsmässa enligt lag står i äktenskapsbalken och i ett eventuellt äktenskapsförord. En bodelning ska alltid göras och den kan påbörjas så snart skilsmässoansökan har registrerats hos tingsrätten. Gemensamma tillgångar och skulder ska läggas ihop och fördelas mellan er i ett bodelningsavtal. Det här kan ni göra själva eller med hjälp av en jurist. Jag rekommenderar att ta hjälp eftersom det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till. Är ni inte överens kan ni ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten.

Du går i pension

Ingen har väl missat att vi kommer att behöva arbeta längre i framtiden. Vi blir friskare och friskare och lever allt längre, så om pensionen ska räcka hela livet måste vi helt enkelt arbeta under fler år än tidigare. Men det finns mer än så du behöver veta om pensionen.

Din allmänna pension får du enligt 2020 års regler ta ut tidigast vid 62 års ålder, men nya regler är på väg att införas, som jag berättade om i del 10: Pensionen. Du måste själv ansöka om det hos Pensionsmyndigheten.

När du ansöker om att ta ut din premiepension kan du välja till ett efterlevandeskydd. Skyddet gör att din pension betalas ut till dina närstående om du skulle avlida. Väljer du bort skyddet blir din pension högre. Du kan läsa mer om efterlevandeskydd i del 10: Pensionen.

Din tjänstepension är låst fram tills du fyller 55 år. Vanligast är att din tjänstepension börjar betalas ut automatiskt till dig när du fyller 65 år. Fundera även över efterlevandeskyddet i din tjänstepension. 

Innan du bestämmer dig för att börja ta ut din pension bör du ta reda på hur din pensionsålder påverkar pensionens storlek. Ju tidigare du börjar ta ut pensionen, desto lägre pension får du. Du kan göra en prognos över din framtida pension på minpension.se.

Mer om hur skatten påverkas när du tar ut din pension får du i del 11: Olika delar i livet och i del 10: Pensionen

Du ärver

De tillgångar som en avliden lämnar efter sig kallas kvarlåtenskap eller arv. Arvsrätt är beteckningen på de bestämmelser som enligt lag reglerar hur arvet efter en avliden person ska fördelas. Arvslott kallas den del av kvarlåtenskapen som du som arvinge har rätt till. Har den avlidna upprättat ett testamente kan rätten till din arvslott sättas ur spel. Vem som ärver och i vilken ordning styrs av arvsordningen, som delar in arvtagare i tre klasser: Första, andra och tredje arvsklassen. Läs mer om dessa och vad som gäller i Ekonomiskola del 11: Olika delar i livet

Du går bort

Förutom allt det känslomässiga kommer dina anhöriga att behöva ta itu med en mängd praktiska saker när du går bort. För att underlätta för dem och samtidigt se till att saker och ting blir som du vill ha det är det bra om du har koll på vad som gäller.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de som du vill ska ärva dig också gör det. Det skapar en trygghet för dig och underlättar för de efterlevande. Ett testamente kan vara extra viktigt om du är sambo och har särkullbarn. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen för att vara giltigt. 

Bouppteckning

När du avlider ska det göras en bouppteckning inom tre månader. Det är först när den är godkänd av Skatteverket som dödsboet kan avvecklas och arvskifte kan ske. 

Mer om bouppteckning, dödsboets ekonomi, efterlevandepension, efterlevandeskydd och livförsäkring hittar du i Ekonomiskola del 11: Olika delar i livet.

Mer information om ekonomiskolan hittar du här: Compricers ekonomiskola. Se till att du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa någon del av skolans 12 delar.

Du hittar också vår skola hos Prisjakt som även ger er tips och trix om hur du kan shoppa smart.

Mer information runt de olika stegen i ekonomiskolan hittar du också i boken: "Fixa din privatekonomi: smarta lifehacks för mer pengar och ett rikare liv" som du hittar här: Adlibris. Finns även som ljudbok.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken “Fixa din privatekonomi” på Bokförlaget Polaris. 2021 gav hon ut böckerna “Egen ekonomi” och "Ekonomikalendern" på samma förlag. År 2022 blev hon nominerad till Årets Sparprofil.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Vi har mottagit din anmälan till vårt nyhetsbrev. Du kan såklart avanmälan dig när du vill.

De senaste artiklarna

Visa alla artiklar

Relaterade artiklar


Läs vidare


Nästa artikel

Ekonomitips inför årsskiftet

6 minuters läsning

Nu är det bara dagar kvar på det här året. Och som vanligt tänkte jag tipsa dig om några viktiga saker att tänka på innan vi äntligen kan stänga 2020 och se fram emot 2021. Ränteavdraget - vill du fördela om det? På &arin...

Föregående artikel
Adress

Postadress:
Compricer AB
Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

Organisationsnummer:
556655-5727
Kundtjänst

Få personlig rådgivning av våra handläggare, helt kostnadsfritt!

Telefonnummer: 08 - 5000 2000
E-post: info@compricer.se

Öppettider: 08:00 - 18:00 (vardagar)
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi hjälper varje dag tusentals konsumenter att spara pengar genom att jämföra och byta leverantör inom exempelvis försäkringar, el och lån. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig och vi hjälper även till via telefon om du önskar. Vi är registrerade som försäkringsdistributör hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Du kan känna dig trygg med att använda våra tjänster.
Compricer har blivit utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter för åttonde gången (IDG)
Utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter för åttonde gången (IDG)