Det finns redan ett flertal leverantörer av helhetslösningar för laddstolpar och ladd-infrastruktur inklusive system för underhåll, mätning och debitering så jag ser ingen anledning att vänta. Utan att nämna någon specifik leverantör så råder jag er att söka på nätet och ta in offerter från ett flertal leverantörer. Även om det krävs en initial investering så är det garanterat en värdehöjande åtgärd som gör fastigheten mer attraktiv för både befintliga och nya boende.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB