A-kasseersättning kan inte betalas ut för samma tid som du får avgångsvederlag för. När det handlar om ersättning som du får utöver vanliga lönen när du slutar, kan det bedömas som avgångsvederlag, även om det kallas för något annat. Du är också skyldig att tala om för a-kassan att du har fått någon typ av ersättning i samband med att du slutar på arbetsplatsen.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank